Tomasz Uzar

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu. W trakcie studiów wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Autor publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Pasją zawodową jest szeroko pojęta ultrasonografia psów i kotów. Umiejętności z tej gałęzi medycyny weterynaryjnej nabywał na licznych kursach i konferencjach, w tym na prestiżowych, europejskich kursach ESAVS. Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu echokardiografii weterynaryjnej.

W przychodni zajmuje się konsultacjami specjalistycznymi z zakresu kardiologii, ultrasonografii oraz chorobami wewnętrznymi psów i kotów.

Prywatnie pasjonat wędkarstwa.