Marta Fredrich

Absolwentka Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu gdzie uzyskała dyplom technika weterynarii w 2021 roku. Ukończyła Studium Psychologii Zwierząt oraz jest w trakcie uzyskiwania dyplomu behawiorysty psów. Regularnie bierze udział w webinarach i szkoleniach aby poszerzać swoją wiedzę.

Z Wielkopolskim Centrum Weterynaryjnym związana od 2023 roku, wspiera zespół jako technik weterynarii.

Prywatnie opiekunka 3 letniego jamnika. Poza zwierzętami interesuje się sportem i podróżami. Fanka podcastów kryminalnych. Aktywnie uczęszcza na siłownie.