Agata Krawczyk

W 2021 roku ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu. Obecnie jest członkiem stowarzyszenia EAAV (European Association of Avian Veterinarians) oraz AAV (Association of Avian Veterinarians).

W dalszym ciągu uczęszcza na w licznych szkoleniach z zakresu medycyny m.in. ptaków ozdobnych; myszy; szczurów; królików; chomików i wiewiórek; kawii domowych i fretek. Nieustannie stara się poszerzać wiedzę na kursach i konferencjach, w najbliższym czasie rozpocznie również pierwszą tego typu krajową specjalizację z chorób ptaków ozdobnych oraz gołębi.

W Wielkopolskim Centrum Weterynaryjnym zajmuję się wszystkimi pacjentami egzotycznymi i futerkowymi oraz ptactwem.

W czasie wolnym od pracy poświęca się drugiej pasji, jaką jest zawodowe wykonawstwo muzyki klasycznej. Prywatnie opiekunka całkiem pokaźnego ptasiego stadka