Badania przed znieczuleniem

Lekarz weterynarii przed znieczuleniem pacjenta musi dokładnie ocenić jego stan zdrowia do czego służą mu badania dodatkowe takie jak badanie krwi, USG jamy brzusznej, ECHO serca, zdjęcia RTG lub badanie Tomografii Komputerowej zależnie od planowanego zabiegu.

  • Badania krwi

Wykonywane są przed każdym znieczuleniem, jednak ich spektrum może różnić się znacznie zależnie od wieku i stanu klinicznego pupila. W przypadku młodych zwierząt zalecane jest podstawowe badanie biochemiczne oceniające przede wszystkim prace wątroby i nerek oraz badanie morfologiczne krwi. W przypadku zwierząt starszych badanie rozszerza się o poziom hormonów tarczycy we krwi, który może być obniżony u psów i podwyższony u kotów. W przypadku zwierząt z chorobami przewlekłymi zaleca się dodatkowe badania zależnie od sytuacji.

  • USG jamy brzusznej

Zalecane jest przede wszystkim w przypadku zabiegów planowanych w obrębie przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego lub zmian narządów wewnętrznych wymagających usunięcia np. śledziony. Badanie to w trybie pilnym może być wykonane natychmiast, natomiast w przypadku kiedy potrzebna jest dokładniejsza ocena pacjent może być skierowany na badanie do specjalisty.

  • ECHO serca

Zalecane, przede wszystkim, w przypadku stwierdzenia w badaniu klinicznym niepokojących szmerów nad tonami serca lub objawów takich jak szybsze meczenie się. Procedura ta jest zalecana również u zwierząt z ras predysponowanych do chorób serca np. Pomeranian lub Maine Coon, oraz u zwierząt powyżej siódmego roku życia. Badanie takie wykonywane jest przez specjalistę, do którego pacjent kierowany jest przed znieczuleniem. Jest ono szczególnie istotne, ponieważ choroba serca znacząco zmienia plan znieczulenia, wpływając na używane leki anestetyczne oraz ich dawki.

  • Inne badania obrazowe

Badania obrazowe jak zdjęcia RTG lub Tomografia komputerowa zalecane są przy planowanych zabiegach ortopedycznych, neurochirurgicznych lub przy wadach wrodzonych np. zespolenie wrotno-oboczne.

Kiedy wykonujemy badania i kto je zleca?

O zakresie badań krwi przed znieczuleniem oraz ewentualnych badaniach dodatkowych, które powinny zostać wykonane przed znieczuleniem poinformuje Państwa lekarz weterynarii wykonujący zabieg lub kierujący Państwa na niego.

Najważniejsze dla lekarza weterynarii jest bezpieczeństwo Państwa pupila w trakcie znieczulenia i wszelkie zlecone badania mają na celu ograniczenie ryzyka związanego ze znieczuleniem oraz planowanym zabiegiem.

Autor. lek. wet. Maciej Szułczyński, chirurg tkanek miękkich